Izibongo zeNkosi uMageba kaZulu

UKhozi lwakith’eMakheni
Olunzipho zinde zingumjingolo
Luhlezi laph’emnduzini
Luqaphel’imizi yamadod’ukweluka
Ugwija bathokoze
Nabasemuva kwaNkomonye

IThole likaGumede
Elehle ngamandla eSihlangu
Lingesabi nakwephuka

Ginqika Thol’elimahwanqa
Lakith’eMakheni
Wehle ngamandla
OMhlathuze neMpembeni

INkonyan’ewaba kaMnguni
Izizwe ziyibuke zayilabalabela
Zikhangwa yimibala yayo
Usinga kalulungakanani
Olungabopha uMageba

Inqe elizwe ngomoya
Ukuth’iNingizimu iyahlohla
Unyathel’iSikhume sabhidlika
Unqulu zimalela
Ukulala kokuphenduka
 
 
 
IBinda Nkosi !
Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo