Siluma

Indabuko yabantu bakwaSiluma⬇️

*Kuloba uKhethukuthula Melusi Siluma*

Isthakazelo sakwa SILUMA

Shodo
Shiyabantu njenge’nyamazane amaCekwa amahle.
Nibahle nezinyawo zenu
nina enadla odade baboyise nathi abanamehlo abananyongo umhlehlo isibhabhakazane kanti akusiso isibhabhakazane isibhabhakati
Maphathi’nduku
Mahlome’ndlini
amazawezawe.
Indabuko yabantu bakwa SILUMA
Badabuka enyakatho yeKwa-Zulu kwaMhlabuyalingana bangamaThonga  amaThefuya ngokuYeyeza.
Ngokudingiswa ngokungaboni ngasolinye ngekhathi zasendulo  base bandlulela kwezinye izizwe abanye basala khona kwaZulu baziwa ngamaCekwa nobuThikazi.  Impande yamaShodo ngukhokhomkhulu uMsithi oyenendodane yakhe uMhashaza owayenodade wabo uThikazi : uThikazi lona uthakazela ethi
SILUMA
ndlundlu
mambakazi wena owaShiyabantu bekubuka izinyawo.
Kusese inzalo yabakwa SILUMA amaCekwa ngobuCiko obatholaka kumaShodo khona enyakatho kulababayinxenye yesizwe samaSwati kwathiwa nina enadla dzadze wenu natsi akanamehlo umhlehlwe isibhabhakati
Abanye baphuma nomZilikazi  babheka kwaBulawayo esizweni sikaMthwakazi
Bakhona nakwaXhosa naseSwatini bonke bango
SILUMA
Shodo
Shiyabantu njenge’nyamazane amaCekwa amahle.
Bonke abakwa Siluma badabuka   KwaMhlabuyalingana amaThonga amaThefuya.
Bayatholakala futhi abakwaSiluma nasesizweni sakwaNdebele ,eRholweni ,esifundazweni saseMpumalanga
#Khumu!
Thola ulwazi ngamakhambi kuYou Tube wethu osihloko sithi Kholo Khumalo TV 📺, uyatholakala futhi nomlando oqoshiwe.
Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo