Dili -Dili zehl’izihlathi , iHubo lakwaZulu (ividiyo)

Izinhlamvu zithi⬇️

INkwazi- ” Dili Dili zehl’izihlathi’

Abavumayo” Umubi”

INkwazi” Wena mfazi wenzani?

Abavumayo:Umubi

INkwazi ” Wona esebhej’amantombazane”

Abavumayo ” Saduma nezikhali-nezikhali ngazi ngazogana onamashobana:

INkwazi “Dili Dili zehl’izihlathi”

Abavumayo .’Umubi

INkwazi “Wena mfazi wenduna”

Abavumayo” Saduma nezikhali-nezikhali ngazi ngazogana onamashobana

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo