Incazelo ngoDelunina

UDelunina!

Ngiyababingelela abeSilo. Nina bakaMagalela agase njengeNkosi yaMantshali ngob’egasel’,uZibhebhu kwaNdunu! UMpondo zamil’enjeni engabe enkomeni zesabani? Nalo-ke ikhubalo uDelunina. Wumuthi oyisiphephetho lona, wumuthi wothando lona. Intombi iyamdela ngempela unina uma uyiphephethe kahle ngale nkunzi. Ubuye ungene nasemithini yeSibambelelo ,khona kwezothando. Eminye imithi ephephethayo uVelangemoyeni,uNzukela , uVendle kanye neminye.

#Khumu!


Thola olwazi oluthe thuthu kuYou Tube wami osihloko sithi Kholo Khumalo TV 📺

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo