Leboko La Bobedi La Kgosi Sekgoma Kgama II{Poko ya Bobedi}

Leboko La Bobedi La Kgosi Sekgoma Kgama II

Morata Dipitse Kgosikgolo of the Bangwato lived from 1815 to 1883.

Pitse e rile di gorogile di le some
Di bile di tsenye mo sakeng la Ditlharapa
Morwa Maameletsa o di rekile
Wa ga Maameletsa o di rekile tsotlhe.
O reke dipitse ngwana wa ga Kgama
Batho ba gago re di palame rotlhe
Di neelwe bo Mošwate ngwana a Sehulare
Ba tshoge ba rakana le makau a mangwe
Bo Ntsaganyane wa ga Selatamotse.

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo