Mabogoane

Sereto sa Mabogoane**

Nna gare itobe re Baroka re bowa madibana mabedi Tilu le Tilwana madiba maswana,

Ditjwa Ntswaneng naga morongwa Makopa a Mashabela.

Ga geshu re hweditje noka e tletje ra tshela ra ena lehlaka labo ntshehleng ke lla hlaka le modumo,

Ga eshita le bomahutwana ba llela gosehla

Reba seipone sa naleng, seipona ka lebese ka hloya re shiya dilabi.

Reba Mashilo seloba balata,a loba le madi a shele. Ba Kgoshi rantobeng ka diswana.

Re bowa Tilu, re bowa bodupe Mapalakate leba Mamagobje.

Bare hleng Tilu gotjwa banna mola basadi ba bowa Tilwana.

Re ba pudiphooko, pudigadi setjwela mafulong yare seroto shala o bona diputjanyana

Re bakgotse ba Monoke’a mmatseleng’a Nape,geshu moropa wa lla thapala oa bitja

o bitja Malope ramonwanane.

Re bana ba kgoshi Matlabukele a Malope Morena Matjedi a lefa kgomo la mediti,

bare hleng ofa kgomo e sepela mola magoshi a Bopedi bo Thulare ba efa e budule ele legopong….

Ba Matlabukele e mmotse gea fulere,

Ka pele o nale disegisha baeng

Re bana ba Kgoshi ba seaba sa Matshela Mologadi seaba marukaruka,

E arego a tseya leoto a neya mphaka a tseya hloogo a isha Ntswaneng leteng sa morongwa Mashabela..

Re ba kgoshi ba Seoma sa Mmamotsewo a leoboobo,

Ea tseyang Mokone wa leora bjang a tseya ka gae,

Mola beng ba meetse re tswele re fulere.

Re ba kgoshi ba Mmamotsewo wa mohlwa-mokolobe,

Yo bare ego noka se tseya le baditi Moopetsane,

ba kgoshi Mokotla wa Mmalekutu tekelo.

Ba Kgari a mokoloko‘a Mphaga shabashaba le swara baloi…

Re bana ba Marutlwe thutlwa sehlotja ore ka nakana kea keteka,

ke mathaba ka sedila ba rego ga Mabogoane geo thaba ka sedila o lema kudu,

geo nisha dipula o nisha tja metswetswe yabo Majadihlogo a raputu kgwahla ya Majwana pholo e ntsho ore kgoshi esa swaelwego e ja dibego..

Bare hleng Ngwato o rwele nkata e pududu

yena pholo e ntsho yabo Senyanyathi sa Marota,

yo bar ego o lwela babo dihlogo ba rego gabo ele babo ga aba botaetse.

Hee wene ngwanana tena wa Makopi’a Kgoroba,

Aa okwele mang are koma e jele Sedutu Tjaleale ga rammoka le kgomo leope letlagadi,

Ope leo le senago meetse a gonwa kere lea gohlapa diatla….

Re bana ba BODIBENG a bodiba botala ga bo ukamelwe,

Mokgatla o ile a ukamela a wela le kotse tja gagwe..*****

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo