Mashabela

***Sereto sa ga Mashabela***

Re bowa Modupe mapalakateng naga ya mmakopa morongwa a Mashabela.

Baretamatisi ke thola ga e jewe.

Rena re bakgaga ga re e tobe yena lehlaka

Re hweditše noka e tletše ra thetha ra yena lehlaka,

Re yenne lehlakalabo mantshehleng ke lla hlaka la modumo,

Bare ge išita bomahutwane ballela go sehla,

Bare le ka mpotšang ke lla ke llela hlaka la mudumo.

Nna rebowa kua tilo le tilwana sejako tletlolo se semaragwana mabedi abomositsa diropo mafagafaga.

Nna rebowa tilo kua sebopong samadiba.

Rena re bana ba mmagwaile a seeta mohlana a tlala le thamaga,

Bare ke la mmasegana ke batho mola babo ba moalela diatla.

Bare amogela moeng motšwa kgole bothakga motla le kgomo ga a tsibje.

Kebana bana kgoši ba sebatane sa makgau,

Marumo morokanyana a mphage,

Yea rego a bowa boroka makhutšo a bosekoro a tsena a metša a fulere.

Are matšaa a se yešu ke a botšei le monamodi.

Ke bana ba kgoši sello sa mmamagane,

Ba bomokgaladi a mokwena baseneša pula ya marega kgwakgwa,

A rego lehlabula ke tšhaba phefo, otšhaba phoka le mmero.

Ke ba masesella a modimo wa tau a ntshwanapotla,

Bare mona le ngwana ga a seselle go sesella moopa.

Bare ke bana ba kgoši ba morwa a mmasetle motshele molokwana tlala,

Reba tšhoša motšatši seleka direre o tloga a leka dikgoropo tšabophaahla le boMahobe.

Re ba kwena ya hlaba ya šišinya bootse ya lebakgoori ya boMagatikele a ditshipi monare.

Bare ge e tšwa metseng kwenamoribama, hlapi kgolo ya lewatle sereledi sa madiba,

Ya lahla moselalešikihlabeng la noka.

Ke tšhaba baditi.

Ke sešego saka ke ntšhitše gore ke fepe bana bešo,

Lenna ke boditšwebjalo ge e ba go nale lehlakori leo ke fošitšego ke kgopela phošollogo yaka tsebo ya lena.***

 

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo