Makgalo

Sereto sa Batshidi ba ga Makgalo***

Batshidi Wee!

Agee wasare  chidi boela Sekgopene sa Mailula sa Mamotlhaka selemo.

Letlhabula ya ba kowane ya marega.

Me Batshidi ba Mmasekgope re kgopa mmata maswi a kgomo ga re kgope.

Me ditlogolo tsa Mathunya keke salla maforong.

Ditlogolo tsa Makena sekoting me mpowene

Makena we betsa lerumo godimo Mapantiti a tshaba bangwe ba petlepetlisa melomo bagale ya ba no Mmadi kobone motshwana.

Ke ba no Morwafi a Mmatshidi tshwana Bonnyenyane le Moloto.

Me ba no Mapudi tsaka tsa Matsapola pudi tsaka difula dikankane Seumone sa no Maphenya ngwakwana

Ke ba bo Ntsiki abo Dithipa eja o ba gomele nama ga tse no

Ke tsabo Nakedi la Mafata fase la fata ga le boe feela.

Batshoroma wee!!!**

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo