Makobe

Sereto sa Kgosi Makobe***

1. Makobe moapeša naga
Mapitipiti a Rantlapela a Bokone
Gabare ga borupi ke Marega
Makobe ka tloga ka rupa
Marega a šala koa molotong
Gabare setla bola sehlare, samapatla a modiša
sa tloga sa rulela mohlare

2. Kgoši etša Macilo Selalame
Sediba e fatetše ke Mohibudi a Diala
Dipheko o beela ke Morulane a Kgomo
Kgomo etšwa ga Railo ele e tšhupya
E tso bopa ke Kgadime Makgwatha
Lekwa o bopile molomo kapari a Moraka a Maphepa
A matumpula a bokone
Aba a tšea le matšaba a bopa

3. Sethibela dumela morwa Matlala
kgoši o thibeletše batho mantlong
Koa Moletši a Mapoo a Motšhira a maphela
Ditlaela banna ba Mokgoba a Moloto
Lerota le boela koa mantlong
Mahwibidu matla le madi ga a tsejwe
Legata le bana malaonng

4. Sepapa sa kwadi ya marumo
Sa bašimane e hwang ba Makgoba a Moloto
Bannyana ba šale bana ba Rakgadi
Ketla šala ke ba swara matswele
Batla šala ba nkgela meetse

5. E yang gageno ba Ramagogodi
Kwa Tlhale le ya nyakwa
Leya bitšwa ke ba Ralefafana
Ke mongwe wa bo mmasole sekwala
Sekwala sa gotse mmalegolela
Sekwala sa gotse kwati ya marumo.

6. Nonyana thlalefa boletswa Makobe
O tlhalefe basitwa meetse ba a lwa
Mokgoba ga botse o tswana le Thlong
O tshwana le polobane Motlhaloga

7. Makobe o belegwe pula e duma ebile e sasa
Thlanhlagane e hlapile mahlong ebile ke pududu
Maotong ke lekgalaka
Morwa tlapa le boreledi Makobe
Mokgoba o le nametše robega
Tloporo le enamela a robega
Matlala o le nametse fologa

8. Lena ba kwa fase ba kwa Lekhureng
Ke tlatloga ke le isa Tšhankaneng
Tloga le bofiwa ke Mohwibidu
Boseng le nna ga le ntemoge
Ke Lekgowa la ditibalibi Makobe kgaetšedi a Seemole
Ke tlhwele ke kwele o botša Selake ditaba
Are o botše ba Maune ba itumele
Bommago masenya a ga Ledwaba
Ke kgale ke setla tsela ke lapile
Ke kgale ke setla ngwana nkobole
Mokgonya o tlhalela dikobong

9. Thethe ya šaka la Bokone
Naa! Wena o gata o tlwele eng?
Nna ke tlwele le ngwangwaingwai
Ke tlwele dinala tša mabury go fata
Bana ba Rantobeng ka dinkwe Makobe
Diphukubje ditla loba Batseta
Batseta ba mapetla a monotwane
Nkukununu a maho a magolo
Morwa Mmamakwa sekgwa sa mongana
Kapeng a boselake sa mangana
Kole mmamatša a bo Setabi
O tšeya dikgomo a tlogela batho
Batho ba šala ba omana le tšhiu

10. Ramathuntšha batho ba ile masemong
Ramabolaya batoh ba sa bolawe
Le ba ba tala saka ba tšhwara
Bo Selepe ikibane a mereleba
Ge bare seripa gaba mo aketse
Ba bone ge a ripa motho seetse
Tipa mmogo wa tlou Sebobola

11. Ba ga kgomo betše diloba morena
Ba mphile dišošwana tše matšoba
Nkwe ke file ke ba kgomo a phateng
Morwa tlapa le boreledi Makobe kgaetšadi a Seemole!!!

Agee Kwena.

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo