Malatji

Sereto sa ga Malatji***

Noko

Mphalaborwa,

Selema tsela,

Ke Phalaborwa ga Malatji bollanoto gwalla theku bosele

Rena re batho ba Sealeng sa Mmamohuma,

Gohuma gohuma batshoko

O se bone meokgo go falala lehumo lena le beng balona

Ke Malatji le Malatjana ba kgaletjana mongwe ore letsatsi letswa phagong mongwe ore letswa modung.

Rena re batho ba tloo e wele Ramalatji timamollo retlatsoga re e bona bosele Owaaaa!!!

Kapa**

Mononela

Agee BaPhalaborwa wee,

Agee Noko ya Mantjhana a Malatji

Ke motho wa ga Selematsela sa Bokgoshi.

Ke batho ba go boya Phalaborwa bolla noto

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo