Kgapola

Sereto sa ga Kgapola*

Re bana ba poo Masemola Bana ba nong e kgolo Tau ya Tswako Bare nong e gana go fofa phofa dia gana

Re Batswako ba tšwa Mphanama,

Rebatjwa Tswakong Kua Seokodibeng se se meriti mebedi,

Mong wa maloba.

Re bana ba Mosadi yo moso Kgaladi Re Maifaudu maila go fenywa Ma gana bohulwana.

Bare selepe gomela gorema oremile.

Otla rema mere meila mpa.

Rena gare Bapedi re Maswati-basotho.

Gare baga Mogowanyana Le koma gare bine Phashake

Re bina komatona ya Mangwane.

Re barwa gare hlabelwe ke letjatji ka dikobo

Lege le wela lere hwetja re hlabile thedi kgorong.

Re malaka mashweu mashiya Shaka morwa Sentsakakhona

Re ile gomo shiya ra wela moshola wa noka a shale a ikgonere senko.

Rere Goya ka monga seloko ra ipitja banoka.

Ke Shia mediti

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo