Mahopo

Serero sa ga Mahopo

Ke Mahopo MmaLesiba                  Ke nonyane ke tlhakoleile

Diphofa ga di ntekane.

Ke kgwadi ya Ngwana Semenya Thongwana e dibala di morago tsa orakaraketsa molomo,

Molomo ya shala e thotwana.

Ke Sebopa ga se mele letswa sa mela, letswa se a fufuma.

Ke Tswitshwitshwi ya Ramongwana

Ke sephinya se tlala moedi

Ke Matebele A Matlhako,

A Makoro,

Ke Matsutsa

Ke Makgale ke hlaba tshukudu ya Mmadiwawane Matsutsa wee!

A Matlhako a Makoro Makotoko wee!!

Ke Tshebutsi a bo Phala,

Tshebutsi Makwapeng o a ratega

Ba hlwele, ba mo lokelela difotho tsa maoto le tsa matsogo

Tshebutsi o bethile MmaManoko a Thengwana,

Kwapa la Tshaba le sena mokhwamelo

Ke pataladi a manna nokeng

Mokgohloa Dipela le Rabaholo

Ke Kemishe a bo Kgabo Matsutsa wee!!

Makotoko wee!!

Ke Mothokwa Maseboko!

Tshukudu ya Mmadiwawane!

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo