Leboko la Bakone

Mokone’ a ntšhi di Kgolo

Re Bakone ba ntshi dikgolo,
Bakone baila tlhantlhagane,
bana ba thaba ya magosi,
Bakone baila nonyane e podudu,
Matlala sekgoba dinaga tsabo makgolo’ a’ gwe Mokone.

Ke leditse molodi Setumong ke kwele ke Mmalebogo borwerwe,
‘Mapela a ntheeletsa aba a nkwa,
Ke ngwana wa mma re agisane e bile re nyalelane,
Ke batho ba bo Tau e tswago Sekgosese,
Lesogana la bopedi ba hlwa ba mosetse morago bare yena Malobane lefsega,
O re o tshaba, o gadime morago.


Mokone se letse molodi wa kwala o ka re biletswa go otla kgwale e robetse,
Dikgomo ga di kate marega di dusa gobane di ka re folotsa,
Bakone nkabe ba ipha sekgwari, mokokolome wa Motau badimo ba setumong gona ngwana ke stwanetse,
Sekopa le matswaana.

Banna ba moletsi le masaedi, lereng le rema morula o entswe? Le re dinonyana di tla kotama kae? Ke rile ke go kgalema wena mokopane wa ngangabala.
Naa ditshosane tse khwibidu o diisa kae?
Gosasa di tlo go tetemetsa.
Mokone lefsega la botse, o re o tshaba o gadime, wa se gadime o tla ya molete mohlaela thupa.

Ke sefahlego o makgwakgwa, monna ka mahlong o a siisa.
Sefahlego sa monna se mela tshehlo, thepe, mmonyane le lerotho.
A tsena ka gare wena morwa Lejakane o a opela,
o reng o re go rapela naga ya omelela?
Na a wena osa jeng patse, o otisiwa ke eng?
Mathaka re goletsa mollo o teng.
Eyang le letshe Moloto mohlaloga le mmotse le re Mokone bogosi o bo tswaletswe.

Agee Mokone Agee!

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo