Mahlatsi

Dithoko tsa Mahlatsi

Ke thelleng
Ke le Lekgwakgwa la ka Mahlatsi
Batho ba ha Mahlasti ba kaalo ka dinaledi
Ba kaalo ka jwang ba tshaane , molelengwane
Ke Batho ba ha MaMphamo a Mahasa
Batho ba Sepharumele sa Nongalo
Ke Batho ba ha MaMotlotlo o a batlwa
Motlotlo bosiu o ba mokgubedu
Motsheare o ba mosootho
Batho ba ha Mahlatsi ha se ba ho ya le Batho ntweng
Ha ba ya le batho mahlare a a lala
Ho tjha dithota , bo Atanye le bo Kolonyana
Diya ha Mahlatsi di ya ka bohlale
Ha o ya Mahlatsi o ye ka bohlale
Bona sekoti tseleng o tla wela

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo