Sebolela

Dithoko tsa Sebolela

Ke Mofokeng wa Sebolela sa Kwena
Motho wa mohope mosweu
Bongata bo lopa metsi
Nna ke lopa hloya ,mafi
Ledu sa kgomo mafiela fatse
Leme la kgomo koba matlakala

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo