Seleka

Ke Mokwena wa Maiyane wa kgomo ya leruo

Leruo la kgomo, Mora Motlohelwa;

Ba Mmamotetenene a kgosi

Ba Kgatampi e ntle, Sebapalla

Ba Maleruo le tloha ho kgomo, le ye ho Motho

————————————————

Ke Mokwena wa Mantsane a Monaheng,

Wa Nkopane ya Mathunya.

Kwenana-nyane kwena di a tshaba,

Kwena ho hlapa tse potlana,

Kwena tse kgolo di a seha feela

————————————————-

Ke Mokwena wa Mahaseng,

Wa lepotlapotlale ja podi.

Modikoloha o ja kgomo,

Motho wa ha Kgakadira tsa Monyane le Morathane.

Motho wa Mmamothibedi a kwena,

E thula tse bokwana bo bonyane,

E di thule e di bolaye,

Hoba ntwa ha e lwane ka dikgoka feela,

Le ba basese ba a e lwana

————————————————-

Ke Mokwena wa Mantsane a Monaheng

Makelekele a Kadi a tšolo

maila ho ngwathelwa

ya jang polokwe kaofela

ya jang ha ho theha meriti

meriti e mona e menyanne ya diotlwane

———————————————————————————————————————————-

Le boko legolo la bakwena ba lesotho le ba botswana ko molepolole le bafokeng ko Afrika borwa

Mashaa a metsi a mmaphoko, a dira maila a ngathelwa sengwanthwana

hoba sengwanthwana hae seje eja polokwe, batlhakwana marena a mahollo

leboko ole neelwa ke rraetsho rasbongo in goo-ntloedibe, molepolole, Botswana

 

—————————————————————————————————————————————

leboko la bakwena ba botswana ko molepolole

motlhakola oo montsho waga mmaseadingwane sa marumo..

maganana mankga nama di mahura…

tshoswane tsa go loma botlhoko lesonya…..

di ileng tsa loma kabane a kakabala!

leboko lea neelwa ke rasbongo in goo-ntloedibe, molepolole, Botswana

tsiboso: ga se nna mong wa maboko ao! rea itlhela a ntse a bokwa!

okomelang mogo

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo