Mahopo

Ke Mahopo Mmalesiba

Ke nonyane ke tlhakoleile, diphofa ga di ntekane. ke kgwadi ya ngwana Semenya

Thongwana e dibala di morago tsa orakaraketsa molomo, molomo ya shala e thotwana.

Ke Sebopa ga se mele letswa sa mela, letswa se a fufuma. ke tswitshwitshwi ya Ramongwana

Ke sephinya se tlala moedi

Ke Matebele a Matlhako, a Makoro, ke Matsutsa

Ke Makgale ke hlaba tshukudu ya mmadiwawane

Matsutsa wee!!!

A matlhako a makoro

Makotoko wee!!

Ke Tshebutsi a bo phala, tshebutsi makwapeng o a ratega

Ba hlwele, ba mo lokelela difotho tsa maoto le tsa matsogo

Tshebutsi o bethile Mmamanoko a Thengwana,

Kwapa la tshaba le sena mokhwamelo

Ke pataladi a manna nokeng

Mokgohloa dipela le rabaholo

Ke Kemishe a bo kgabo

Matsutsa wee!! Makotoko wee!!

Ke Mothokwa maseboko! tshukudu ya Mmadiwawane!

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo