Mabika

Mabila

Dinabantu,

Mazalankosi

Lushingishingi luza ngomoya,

Sengwayo

Gabha limdudu ngasemabeleni ezimpunzi,

Hlabana bemgqiba bethi hhethi mngani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osesithombeni uNokuthula Mabika onguMlingisi

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo