Masina

Masina

Mngomezulu

Dlakadla

Siximba

Mfis’ ongafi

Mfazi omabele made

Ancelisa ingane ingaphesheya komfula

Heheni beSuthu nibokhonza nigoduke

Niwela umfula ngokuhlehletela

Masina

Lutsala

Mngomakati

Mancele

Khombelwako

Mavutsele khatsi njenge lihwabha

Masina Jojolukati

Wena uhamba ngendlela uhamba uhlabela

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo