Thanjekwayo

Ndlovu Ndlamane Masina

Wena kaSidwabasiluthuli

Mvemve we nyoni

Sidwabasilithuli

Mncongwamusa

Magcobansimbi

Nina ba kwaNdlela

Masina

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo