Kadiaka

Ke ba ga-Kadiaka a Segomane sa Mahlodi a Bakwena,

Bare ba romilwe go lekola ba fihla ba lema txhemo ba e weletja kua kgahlo ga thaba ya rafsiri,

Ke Mahwibidu a Mmathaba ya tholongwe ba mogoma nkonkong bogale mogoma wa go felela malemisho,

Ba ile ditloo ga ba je batsoga ba setjwe dibong balotjana ba mmathaba ya boshego,

Ke ba bo raphahle a bo moifadi raphahle a bo malesela,

Ba Mmakatane a Phema a Mosotho sekata le kgomo mashohlonkgong

Bare sekate le kgomo o swere kgamelo e tla go wisetsa ka gare ga dithokga,

Ke thomo ya go tjwa le diala boshega bya mmaphaka a sekgetla

O tswa le dihlora a e ya makgoweng tshipi ya llela diatla,

Ke ona Mahlalerwa a goja phala a phumola melomo ka segoba sa motho

Ke Mampya a Mma-mologadi

Mampya a Leswara manyofo-nyofo bare ntwa ya mahoihoi gara ka ra e lwa re era ge re e gafela matjedi le madimo a ga-Mphahlele bo Khokhorothwane a Mmalenala la Tau, khokhorotho malesela motlabo wa mmasampoko….

Ke batho ba bo Phaswane phankgela ga a aketje ke mogolwa makoti ke ngaka ya mathari mafeta bohlotlwa,

Ke motho wa ntswane wa banna baga Kadiaka.

Bahlalerwa weeee,,, Bahlalerwa weeee!!!!!

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo