Mohlala

nna ga gesu ga mohlala kgomo re di apara thebo la nkwe, re bana ba kgosi ba ga setshimelwane le seripaletsogo sa ramohlala morudi, re bana ba kgosi ba ga seholobane sa maputla ‘a mapetla kua ga tshilwane ba rego tshilo sesila letsoku le a ila. re ditlogolo tsa bo senwamothopong  matsopa a maso a thaba ‘a lolokgomo tsa magana go diswa se ila lesaka bo majaditala, ba rego kgomo o kgomo mang e rego mabele a budule wa keka le mogola!

nna ga gesu re bowa ga mohlala morudi maoto nkego mosotho nka letebele…. ga mmakgajan’a monamoledi ‘a ntwa…. ga gesu re batlokwa ga re godumane re ana mogodumo wa bana ba siko’a nape, re….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! editor: manoge pheladi lebokane mohlala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osesithombeni nguMnu u-Lover Mohlala owayenguMdlali weBhola

 

 

 

 

 

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo