Madibela

Ke Madibela,
Nare kgoduma lerole ngwana mmanareng a kgomo.
Ke kgomo ya naga ka dinaka tsa go petleka,
Nare ya teng kwa Mogalakwena.
Ke nare ya lenaka la mokhure le Hlabilego mosebudi, lase hlabe la hlosa,
Lenaka la boya ka madi le moswang.

Dinare weeeee,
Nkile wa se bona kae sefolotsa sa nare mara?
Ga nare ga gona sefolotsa,
Sefolotsa sa nare ke yona nare.
Ke wa Makgalato a Ngwato ke tsotshoma mokgotheng;
Ke wa ga phiri ya matshaba e rwele goya ka mahlong go thata,
Phiri ya maakola sebata,
Bare ga e akole eya tseya,
E tseya mafura a kgomo tsa gabo yona.
mafura a kgomo tsa naga tsa borwa;

Borwa weeee
agee borwa bo letse bosa lala,
Mahulahula matlakala bana ba mmamojela.
Bitsa borwa o lobile;
Ke balaulau borwa bja mmakgabutla a Malope;
Ke borwa bja ntingwane.
Ngwana wa borwa o bofefo,
O dirwa ke go ja ting,
O dirwa ke go ja ting ya dikgai.
Ngwana wa borwa ga a tsewe,
Ore go kwa borwa bo duma are bageso ba mpitsa.
Ke wa ga sekhikhidi serite kgolo,
Sethibeletsa matlakala phefo ya borwa leya bopedi ese tsene ko mokgalong.

Mokgalo weee
Ke motho wa ko ga-Madibela

Mokgalong;
Motho wa ko Mokgalong wa Ritela;
Motho wa Mokgalo owa kgakga.
Mokgalo ke ana dikala,
Ga ele dikutu di ana ke beng.

Ageeee monareng ageeee

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo