Nxasana

Nxasana
Mkhiwa,Gawu 
Mbekela
Vonkiya,Totoba
Dunjana
Mlungwana
Thaba
Skhonza ngenkomo kwabasemzini
Abafokazana bekhonza ngomlomo
Belelide elancelisa ingane ingaphesheya komlambo
Nyok’emnyama eyacand’isiziba
Isalukazi esafa namananana ikhehla lasifuna
Butsolo bentonga
Malilelwa yintombi ithi noma ungasangishadanga xa undichinikle qha:
Sizukulwane soMuthwa
Sizukulwane seLawu 
Amahlathi ayophela soshonaphi na?
Nonduna

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo