Molefe

Ke Motlokwa wa ha Molefe

Wa ha Molefe , wa ha Sebidi
Wa MmaNkgaodise wa ho ngka lefotha
Le mohla nama e leng siyo ha motho
Wa ha MmaNthatisi a Motosi
Ezinye zithi
Sigonyela
Mbunda
Kgawudise
Hlubi ka Mmotha
Kwanuka ifutha kungahlatshiwe
Kodwa mhla kuhlatshiwe alinuki
Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo