Mahaye

Mpangazitha
Mahlobo
Sonomo
Zulu
Nodange edumile
Mningiza
Mpikwane
Nondela mzimba odikila isidumbu adle umlenze
Bubi kabulali ngoba babulala abakwaDludla
Mabhala ngozipho abanye bebhala ngepensela
Mnqandwendwe
Mageba sabela uyabizwa
Dlambedlu olumashobane
Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo