Dlamini Nkosi

Dlamini, Hlubi
Nkosi
Ludonga laMavuso
Abay’eMbo bebuyelela
Sidwaba sikaLuthuli
Wena esingangcwaba sibuye noMlandakazi
Abawela lubombo ngokuhlehletela
Nina baSobhuza uSomhlolo
UMswazi kaSobhuza
Mlangeni
Nina bakwakusa neLanga
Nina bakwaWawawa
Lokothwana
Sibalukhulu
Nina beNgwane
Nina besicoco sangenhlana
Nina beKunene

 

 

 

AbaseSwazini bathakazela kanje=

 

Dlamini
Lusibalukhulu
Mdlovu
Magadutela lowabonela empunzini
Kutsi kubalekwa njani ngoba yona yabaleka yatiphonsa ocingweni
Sidlubuladlede sakaLobamba,
Lesitsi sibadla sibe sibadlubulisa
Wena lowabophela lokuhle emfuntini
Nkhetsa abaweli
Mfoloti lemnyama
Nina abay’eMbo bebuyelela
Abasidvwaba weta nonina
Sona lesitsi singaba ncwaba sibuye nomlandakati
Nkonekati levele ngekhandza emgedzeni
Wena lowacedza Lubombo ngekuhlehletela
Ligwalagwala
LiSwati lelihle
Dlamini
Wena Wekunene
Nkhosi kayicedvwa

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo