Mchunu

Macingwane.
Yeyesa
Phakade ,
Macingwane , wena waseNgonyameni.
Jama kaSilwane,
Nyanda yemkhonto,
Phakade akagugi koze kuguge izngane zakhe,
Wena kaNogida ngobambo ezinye izintombi zigida ngomshanyelo..

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo