Dludla

AbakwaDludla!!

Abantu bakwaDludla baphuma kwaXulu basuka eMfule bayokwakha ngaseMthinemide bakhelene nabakwaMagwaza. Njengoba bephuma kwaXulu- lokho kusho ukuthi baphinde bahlobane nabakwaSikhakhane, ngoba nabo abakwaSikhakhane baphuma khona kwaXulu.

Ngesikhathi sokubusa kweNkosi uShaka, umholi wesizwe sakwaDludla kwakunguNtshukungaye kaMadondo waseNketheni. Abantu bakwaDludla bafana nabantu baseMambatheni lapho kukhona amaMbatha amnyama namhlophe.
Nabo-ke kukhona amaDludla amnyama namhlophe.
Basatholakala ngaseMthinemide, kuze kuyoshaya eMfanefile

……………………………………………………………..

Izithakazelo zakwa-Dludla

Nolanga,
Skhakha somfazi,
Nsukunganye,
Cebisa, ocebisa abafokazana ngozuka
Ndwani, Noyivalela,
Ndaba zamanina,
Sibunyana siluhlazana intebe,
Mandondo weNkethe,
Jaja, Maphambukela,
Mbayimbayi, Mbuya,
Madlodlongwane,
Sikhonkwane, Ntanjana,
Mmemezi, Tonisi,
Maxolo!

…………………………………………………………

Tags:
Umbhali: Bongani Kholo Khumalo