Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

Izisho nezincazelo

1 .Ukuzithela kumalunda uzichome Lesi sisho sichaza ukuphaka impi noma ukuphuma uyolwa ngethemba lokuthi uyofike udle umhlanganiso kulowo osuke uyolwa naye, bese leso sitha sakho sizilwela ,nishayane nize nibukane , noma ugcine kuhlehle wena ophake impiĀ  Ukuzithela kumalunda uzichome -ke lokho . Is... qhubeka ufunde »

Akuvumelekile ke lokho!