Incazelo ngoBulawu uBhubhubhu🖋️👇🏾

Incazelo ngoBulawu uBhubhubhu 🖋️👇🏾

UBhubhubhu.

Nina bakaLanga lisehlule madoda sesingaMavikithi. INkayishana ka Menzi ephuza umlaza ngameva 🙌🏾.
UBhubhubhu wuBulawu obukhulu beDlozi. Wumuthi othi lapho uwuphehla okhambeni ukhiphe elikhulu igwebu, elimhlophe qwaba. Usebenza kahle kakhulu uma uwuphehle ngothi lwePhahla. Uyaphalaza lomuthi, uyageza futhi uyagquma. Kusebenza kakhulu izimpande ,ziwuBulawu beDlozi. Lona wumuthi okhonzwe kakhulu abaNgoma noThwasa . Ucacisa amaphupho,uqede nemihayizo. Wenza umuntu athandeke,wakha olukhulu ugazi . Izimpande zoBhubhubhu zibuye zingene naseMibhemisweni ebhenyiswa abantu abagula ngengqondo  . Amakhasi awumuthi omkhulu wesiyezi, ayabiliswa, bese eyaphuzwa.
Lo muthi uBhubhubhu ukhonzwe kakhulu izinsizwa ezingamasoka, ezeshelayo . Aziwushiyi lapho zithaka iNduku yazo yokuphalaza . Ziwuthaka emithini emhlophe ,efana noNhlanhlemhlophe, uVumakubangoma omhlophe, uZeneke, uMusa neminye. Lo muthi wakha olukhulu ugazi ensizweni, ufana noBuvimbo. Ake ngime lapho nina beSilo . Niphile nina abeMbube eshoba liyisilikithi🙌🏾

Khumu!

Ngena kuYou Tube wethu osihloko sithi ‘Kholo Khumalo TV 📺’ uthole ulwazi oluthe thuthu ngamakhambi

UBhubhubhu

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo