Motloung

***Sereto sa Batloung***

Ke Motloung!

Ke thelle jwang ke le Motloung,

Wa ha Makgekge wa Sekgwane,

Motloung,

Ke tla thella,

Ke thelle ho mang?
Ke tla thella,

Ho ho tsho ha Maphiri a Phirima,

Bata se phoofolo,

Ngwana Mothetho,

Ka mehla ena ka o hasa,

Wa hlaba batho ka marumo,

Wa re ke diphoofolo,
Ka ntsha kgomo,

Ka romela lehodimong,

Ho ntate Motloung,

Sekgwane,

Ke mohodi wa ha di harella dithaba,

Thatolla re sa di bona,

Ba re thentha tsebe,

Tlou Maokhola,

O nke mahlokwa o a menahanye,

O fate ditsebe o utlwe hantle,

Mokgosi o teng, wa motsheare phallang!

Wa bosiu o ntsha batho matlung,

Tshepe towe, mokgosi ona o o tlohele,

Se maribana se ba le tshwene,

Molapo,

Motho a tipa wa habo,

A re ke moditjhaba,

Kgomo towe,

Ho tswa dipereng moloi a tuka,

Wa ntekatekane, wa leshano,

A be se a fihla,

A re: Lepekola, monna wa ha Mokgekge,

Lehodimong kwana o a bitswa,

O a laetswa,

O bitswa ke morena wa tedu tsa mofuta mohudi,

Ke mmatla ka pele,

Ka be se ke fihla,

Ke fumana a bile a ntsa ipapalla morabaraba,

Kgomo ha e kgutla,

E ntse e le sha,

E le lekgutla,

E le makgutla,

E le mmofu,

E le ntho tsena tsohle,

Ba mohla ba neng ba bitsa mofuta,

Mpai,

Ke re yena le bona,

A re kgethang wa lona,

Ke tla kgetha wa rona re le kae?

Batho ke bana ba feta,

Ke kopane le banana ba le bararo,

E ile ya re ke re ho bona dumelang!

Ba re ha re sa le banana,

Re basadi,

Banna ba rona ba shwetse Jubere!

Hae ke tloha ke tswa Betjhwanalente,

Batswaneng,

Basotho bana ba fetotse dipuo,

Matsoho ba ne ba a bitsa ‘mabogo’,

Hlooho ena ba ne ba e bitsa ‘sekopo’,

Ditsebe tsena ba ne ba di bitsa ‘dikgetla’,

Mahlo ka wona ke sheba dinaha,

Dinko ka tsona ke sa tla thimola,

Molomo ka wona ke tla bua,

Tedu tsa ntshenya tshobotsi,

Lekgwaba ke lena le fihla,
La re: “helele,

Mosotho wa Motloung!
Sekgwane,

Ntshehele nama ke lapile!”

Tshwene ke ena. Ya re tshwene:***

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo