Mokgatla

***Sereto sa Bakgatla***

Ke Mokgatla,

Moananong,

Motho wa MaModise a Setabele

Ke Motho wa Mankwane

Ke Motho wa Manalane a Kgabo

Moana nonyana e hodimo,nkgodikgodi

Ha tuka kgabo , ha tuka lelakabe

Ha tuka kgabo e kgubedu

Kgomo di ke di ipetsa , di le mpetsana

Hoja mabele a le ditswere

A!! Lekgahlelamodula!

Mautla a solla, lekgolokgolo!

La atla, la solla lekgolokgolo!!

Tlake ,se solle lekgolokgolo!!

Nkgodikgodi ya hodimo

Sekubutu, sengalatsela

Wena Motho wa Makobuwe

Tlake, se solle re epela Motho

Motho wa marumo ha a epelwe hae

O tshwana le moshwela Matebeleng

Ke Motho wa Mapheeke a Kobuwe

Ke Mokgatla, mo ana nong,

Mo ana nkgodikgodi a hodimo

Motho wa MmaModise a Setabele

Ke Mokgatla wa Seodi sa ha MmaMathe

Sa ha Musopha, lesolla

Ntsukobokobo, Letlakapipi

Seja kgomo ka mmoho,

Se ila moswang

Seoka, Seokaoba se le hodimo

Seutla se marantha

Molala sepela , a seselela didwena

Mokgatla ka ho ikgatla ka nngwe

Motho wa maja Sebera

Mokgatla wa Bakgatla a kgabang

Ka ho ikgatla ka mokgatlo wa Bokgatla

Bakgatla, kgatlanang le Bakgatla babo lona!!

Ke Mokgatla , Moananong!

Motho wa Mankwane!

Motho wa MaModise a Setabele!

Ke Motho wa MaNalane a Kgabo!

Moana nonyana e hodimo, nkgodikgodi

Ha tuka Kgabo, ha tuka lelakabe

Ha tuka kgabo e kgubedu

Kgomo di be di ipetsa , di le mpetsana

Hoja mabele a le ditswere

A! Lekgahlelamodula!

A! Mautla, a solla lekgokokgolo!

La utla, la solla lekgokokgolo!

Nkgodikgodi ya hodimo

Sekubutu,senyalatsela

Wena Motho MaKobue

Tlake, se solle, re epela Motho

Motho wa Marumo ha a epelwe hae

O tshwana le moshwela Matebeleng

Ke Motho wa Mapheeke a Kobue!

Agee! Bakgatla Agee!****

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo