Miya(Sotho)

Sereto sa ha Miya***

(Matebele)

Ke le thelleng

Ke le Letebele la ha Miya

La ha Sekelemane

Kobo di pedi , ngwana Kgojane

Tsa bola hlooho

Tsa bola bolakakata

E nngwe ke ya ho apesa boroko

E nngwe ke ya ho apesa bosudu

Ke Lephuthi, Lekgolokwe,
Lekotswana!

Mahlaba kgobo ka lemao

A e ise Mokgolwane kgorong

A re : Morena bona,

Ke hlabile e manoni a maholo

Ke Lephuthi Lekotswana,

Phuthi la ha Rakgwase

Phuthi e tshoba ka meso e anyese!

Agee!! Maphuthinh Agee!!***

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo