Maila

Sereto sa ga Maila**

Agee Maila wee!

Agee Ditau wee !


Agee Mosalate !

Wena o boyago Salate Lehlapa Kwena,

Mo ba rego wa hlapa lesele le a hwa.

Ke Maila Swiswi la boroka ,

Laifala Pula e yana.

Ga ele Medupi ke boya nayo bošego   Ye e boyago seopela ntšhiroge ,

Ke tšhirwe ke serumule .

Batho ba ga-Maila ke mabjana ‘   Batho ba namana ya gare ga ino   Le rego leleme ga le e lebale.

Ke motho wa bo magata ka thoko,

Motho wa bo kgeswa le legolo mangata .

Rra mpolokeng ke sa phela ,

Gobane ge ke hwile kemoka ke se nyetše .

Ke wa bo-Manyemole wa mabu a tshehlana,

Yo a boyago thabeng ya Mmamabala phepeng   Moksha ba šitwa ba lapeli ba thema. *

Kare Nyemo kea Nyemola ,

Bare Manyemola ba leseng ba bakhatše

Ba ba lahlise matepe.

Wena o boyago thabeng ya mamoriri gona Kua tsopeng ,

Ke tšhaba mediti .

*Ageee Lepota

 

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo