Mashilo

SERETO SA BAKWENA BA GA MASHILO BA BINA KWENA*

Mashilo Mokwena wa Morwa le Mohlomedi a taba
Ke dikhutwana Mogoba komana managane
Ba rego sebabane golala ditbhopa ge ba ekwa mahube a meso ba arogana
Bao ba rego ga bana segabolo, segabolo sa bona ke Meno ganong

Nna re bowa magano le mogonwana sediba tletlolo, sa Temane Ngwaketsi
Ga tlapa la mela selele
la mela theepe le a huba matsianeng
Re bana ba mosadi wa lexata
Wa mmamogwane tsiane
Se ga bo rena re Malibu
Mola makube mang a bolawa
Bana ba Phaahle Moduli Khubedu
A rego nonyana se neanya Morena
Nonyana ye neantxego Lekuba La’ Ntobeng
Ke se gabo Mathule
Mathule a ixa dikoti magakala
Ga gexo re mohlogwana nkgathwana
Re masinya hlogo a Temana makgatha sebelebele
Rena bana ba Bo kgoxi, ba modupi a seagela sa Bakwena
Ba rego ga agele go dula
KE TXHABA BA DITI
THOBELA BAKWENA

Ke kgopela le phoxolleng moo nkabago ke phoxitxe.

O mong a re ngwaleleng sa BA BINA PHUTHI BA GA MAEPA GE RE SA SWAYASWAYA SE SA DIKWENA TXA MEETSI BANA BA MOSADI WA LEXATA

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo