Molimi

Sereto sa Bakone ba ga Molimi

Bakone ba ga Molimi,

Sile,

Maile,

Seromo,

Ba ga Molemela naga mabele ba sa je.

Mosadi dipeu o gasa nawa le ntlu mabele ga a je.

Bakone ba kokona pola,

Bakone ba ntshi dikgolo.

Phuti tshela marobalo motshegare ga e fule,

E hlwa e ye tsele.

Bakone ba hlapa ka lebese meetse magolo a le gona ba tshaba go fatoga manga.

Bakone ba Mmaserotolenyana ngwetsi.

Agee Bakone ba Mantharana go reta.

Bosehla ke bja phuti-A gee Bakone wee!!

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo