Mabotja

Re ba Mabotja,

Tlou ya Moletji,
Ba kubu etshwile bodibeng kubjana tsa tlala naga,
Phukubje ya Ilamolapong,
LaMatlala lea Phala,
Phukubje tshela moedi ke pjana,
Rwerhang Mabotja bogoshi boa mo swanela,
Re Bakone ba Ntshi di Kgolo,
Re ana Hlanhkagane.
Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo