Msibi

Msibi

Ndlondlo eyadla ubulongwe yalibala

Mabuya

Gasa weNgwenyama

Gasa ka Siwela

Dlabayela

Guliwe zingasabuyi zabuya eMgangatho

Nayibona ngani iNgwenyama na? Sayibona ngamabala okukhanya

Nina bakwaMgoqo kawuvalwa uvalwa ngamakhanda amadoda

Nina bakaSilila ngomkhonto abanye belila ngezinyembezi

Nina bakaMbuya kayikhiwa ikhiwa ngamayeko amabili

Elinye elokuthulisa abantwana

Nina bakaZidumo kazipheli  ziyophela eMpolonjeni

Nina bakwaZwide kabongwa

Ubongwa ngesilimela nekwekwezi

Sive eskhulu

Khotha

Kuhlase

Wena owadla ubulongwe walibala

Nina bakwaNsimbi ihamba njengesambane

Sona esamb’ umgodi sangawulali

Nina enaphuza kwaNzama nase niyaqobolodela.

 

 

 

 

 

 

 

 

Osesithombeni nguMnu uPhumulani Msibi oyiNtatheli yezeBhola likaNobhutshuzwayo


Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo