Luthuli

Mshibe!Madlanduna!Abadl’insikazi belambile,
Ngoze ngikwenze owangenza khona,
Nina eningawadl’amasi ningawanikiwe,
Nesab’amas’ehla ngendololwane,
Nina bakaMashiza,
Ndlwan’enhle!
Sigencagenca mbaz’ebukhali!
Malal’aqhamuke ngezansi,
Zingwaz’ezidl’inyama abanye bedla izinyamazane,
Mavel’enkomeni abanye bevel’emuntuni,
Luthuli lwezinkomo!
Mshibe kaNobopha,
Mshibe kaMkhiph’inj’efukwini kuzalele yena!
Donda!!!
Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo