Bhengu

Ngcolosi,
Wena kaDlabazane, kaNgwane, kaNephu, kaLamula
Nyawo zigezwa ngamazolo,
Nina enivuka nixubhe ngalala,
Shongololo
Wathi uyalithinta lahwaqabala,
Ngabe siyakudla sesab’imilenzelenze.
Nyawo zeShongololo kaziphumuli.
Sigamphu
Ngwane, ingwani ngwadi
Abayibone ngesond’ukuthi iwelile,
Jali
Nina enilala nomunwe endunu,
Nivuke nikhwif’ilanga
Mmemezi kaHlangabeza
Ngcolosi!!

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo